W XX wieku reklama zaczęła się rozpowszechniać na skalę masową. Można powiedzieć, że jej wypływ zaczął nabierać charakteru socjokulturowego. Reklama na swój sposób zmienia życie człowieka, kształtuje je. W dzisiejszych czasach twórcy reklam muszą się naprawdę postarać, żeby reklama rzeczywiście zwróciła na siebie uwagę konsumentów. Dlatego też wielu twórców wykorzystuję sztukę, przede wszystkim malarstwo.

Sztuka małymi krokami wchodzi w naszą codzienność dzięki reklamie. Teoretycznie, jeżeli chcemy zobaczyć w oryginale obraz, czy rzeźbę, musimy iść do muzeum bądź galerii. Dzisiejsze czasy pozwalają nam na kontakt z reprodukcjami dzieł sztuki w momencie, kiedy jedziemy do pracy zatłoczonym autobusem czy odprowadzamy dziecko do szkoły. Reklama sama do nas przychodzi, chcąc nie chcąc zwracamy uwagę na kolorowe bilboardy czy plakaty.

W reklamie chodzi o to, aby o niej mówiono, gdy w galerii zobaczymy jakieś kontrowersyjne dzieło i jest o nim głośno, staje się ono bardziej popularne. Tak samo jest z reklamą. Z tym że w przestrzeni publicznej raczej nie możemy mówić o dystansie, który występuje przy dziełach sztuki. Żyjemy w erze popkultury, w której te dwie sfery – sztuka i reklama współistnieją ze sobą, a można wręcz powiedzieć, że się przenikają.

Reklama współczesna jest wytworem naszej cywilizacji. Przekaz informacyjny jest jedną z części handlu od czasów, kiedy ludzie zaczęli wymieniać się towarami. Już babilońskie tabliczki z gliny zawierały uwagi dotyczące sprzedawcy czy kupującego. Rzymianie do tych celów wykorzystywali swoją kreatywność – tworzyli szyldy z kamienia, które były czymś w rodzaju współczesnej „gazetki promocyjnej”. Jednak autentyczny rozwój reklamy miał miejsce w czasach nowożytnych – wynalazek Jana Gutenberga (druk z wykorzystaniem ruchomych czcionek, 1438).

Dzięki reklamie sztuka jest zauważona, zaciekawia, zwłaszcza gdy afisze zachęcają do odwiedzenia wystawy. Ponadto same galerie sztuki też są reklamowane. Można tu zatem mówić o swego rodzaju wzajemnym uwarunkowaniu reklamy i sztuki. Tak czy inaczej, obecnie mamy styczność ze sztuką nawet na ulicy, co na przykład w okresie awangardy nie było jeszcze dostrzegalne. Łatwo można wywnioskować, że reklama dla sztuki to nie tylko pasożyt, sztuka też czerpie z niej korzyści, jest przez nią promowana. Pochlebia odbiorcy i potwierdza jego kompetencje w momencie, kiedy ten rozpoznaje dzieło.

Jeden z lepiej znanych popartowych artystów – Andy Warhol pokazał, że sztuka i reklama przenikają się wzajemnie i że symbioza dla obu tych przestrzeni jest korzystna. Jego prace poddawane masowej produkcji w dalszym ciągu były szeroko uznawane, nie traciły na wartości. Utrzymał artystyczną integralność, mimo że jego twórczość została okrzyknięta częścią konsumpcyjnego społeczeństwa. Dziełem jest to, co za sztukę uważamy. Stało się tak w momencie, kiedy słynna rzeźba pisuaru Marcela Duchampa zaprezentowana została jako fontanna (Fontanna, 1917). Firma, która zajmowała się wyposażeniem łazienek, zwiększyła działania reklamowe – nie były to już tylko powszechne afisze w gazecie. Wystawiono produkt do nowego środowiska, w tym wypadku było to muzeum. Artysta próbował pokazać przez to, że sztuka stała się sama w sobie towarem. Duchamp poprzez swoją działalność artystyczną chciał dowieść, że sztuka na przestrzeni lat stała się produktem.

Współpraca reklamy i sztuki nie jest czymś nowym. Takie działanie odwołuje się do terminologii przyrodniczej. Relacja między tymi dwiema płaszczyznami jest rodzajem związku, nie pasożytniczym, ale symbiotycznym. Symbioza ta jest korzystna i dla reklamy, i dla sztuki. Dziś trudno bowiem radykalnie oddzielić kulturę niską od wysokiej, o czym mówi wielu teoretyków .

Cytowanie dzieła sztuki w reklamie może być dla niektórych czystą profanacją. Reklamodawcy stosując taki zabieg dopatrują się w tym działaniu konkretnego celu. Między innymi chodzi im o przywołanie czegoś dobrze znanego, jakiejś wartości czy też autorytetu, czegoś co obudzi w odbiorcy reklamy pozytywne skojarzenie, a może nawet głębszą refleksję. Reklama i sztuka współpracują bowiem dopiero gdy są razem, ponieważ są dla siebie obopólnym źródłem inspiracji.

Przywoływanie autorytetów z dziedziny sztuki czy też ich parodiowanie jest znane od dawna, stosowane było już dla wczesnej reklamy. W pewnym momencie taka reklama przestała przywoływać klasyków, natomiast zaczęła imitować dzieła sławnych artystów.

Początkowo, kiedy reklama przekształcała przywołane dzieła czy motywy, możliwe było wskazanie źródła. Nawet gdy drwiła ze sztuki, nie negowała jej istnienia i ugruntowanej pozycji. Z czasem zaczęło się to wszystko zmieniać, a reprodukcje stawały się tak podobne do oryginałów, że zewnętrzny impuls zanikał. Reklama zaczęła się narażać na mniejsze grono odbiorców, wykorzystywać elementy, które wymagały zrozumienia przekazu specjalistycznej wiedzy. Ponadto łączyła elementy w dosyć skomplikowany schemat, który w pewnym sensie mógł nawet ukryć przekaz reklamowy.

Frederic Jameson stwierdził, że nasza reklama karmi się postmodernizmem we wszelkich odmianach i bez niego jest niewyobrażana . Pomimo tego należy dodać, że niektóre z przywołań są właściwe dla reklamy modernistycznej, która sięga po dzieła Art Nouveau, Art Deco czy do nowych kierunków awangardowych takich jak surrealizm.

Związki reklamy i sztuki trwały przez okres awangardy, pop-artu, hiperrealizmu i ciągną się aż po dziś dzień. Sztuka ciągle odwołuje się do reklamy, a reklama do sztuki. Rozważania na temat związków reklamy ze sztuką dotyczą jednak nie tylko statusu artystycznego wykorzystanych dzieł. Uwaga zwracana jest na wykorzystanie motywów, które są zaczerpnięte z tradycyjnej kultury wysokiej – klasycznego malarstwa. Oznacza to wypracowanie refleksji dotyczącej funkcjonowania tzw. sztuki wysokiej w formie dialogu intertekstualnego ze współczesnymi przekazami. Ten dialog natomiast wykorzystuje ironiczne intertekstualności jako cytat bezpośredni, polega to na humorystycznym cytowaniu znanych motywów i obrazów, w tym też toposów.